DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Lâm Hỷ Quân

Bình Thuận

2

182

Nguyễn Anh Quang

Bình Thuận

2

183

Tiền Duy Tân

Bình Thuận

1

184

Mai Luật Quân

Bình Thuận

1

185

Bá Văn Huy

Bình Thuận

1

186

Trương Thị Thùy Nhung

Bình Thuận

1

187

Thông Thị Mỹ Huyền

Bình Thuận

1

188

Nguyễn Thị Lan

Bình Thuận

2

189

Huỳnh Ngọc Tuyển

Bình Thuận

1

190

Nguyễn Viền Xương

Bình Thuận

1

191

Nguyễn Khánh Hùng

Bình Thuận

1

192

Phú Văn Thích

Bình Thuận

2

193

Nguyễn Thị Thanh Thoa

Bình Thuận

3

194

Lô Thanh Cương

Bình Thuận

1

195

Lô Thanh Cường

Bình Thuận

4

196

Đặng Văn Nghĩa

Bình Thuận

2

197

Phạm Xuân Luynh

Bình Thuận

5

198

Đặng Xuân Thanh

Bình Thuận

0

199

Kiều Hồ Quang Vinh

Bình Thuận

0

200

Nguyễn Xuân Tạo

Bình Thuận

81

201

Trần Đức Lưu

Bình Thuận

3

202

Nguyễn Văn Nghĩa

Bình Thuận

0

203

Võ Hoàng Khang

Bình Thuận

1

204

Võ Văn Thành

Bình Thuận

2

205

Hoàng Minh Hưng

Bình Thuận

1

206

Trần Túy

Bình Thuận

0

207

Tran Ngoc Anh

Lâm Đồng

31

208

Hồ Đăng Khoa

An Giang

4

209

Nguyễn Thị Thanh Thoa

An Giang

1

210

Lục Nguyễn Hồng Loan

Bình Thuận

0

211

Bùi Tấn Hiển

Bình Thuận

0

212

Nguyễn Duy Tài

Bình Thuận

4

213

Mai Thị Bích Hạo

Bình Thuận

0

214

Nguyễn Huỳnh Hoàng Mẫn

Bình Thuận

0

215

Phạm Nguyễn Phước Vy

Bình Thuận

0

216

Trần Tam Mỹ

Bình Thuận

0