DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Ngô Minh Tâm

Bình Thuận

5

146

Mai Thị Thúy Nga

Bình Thuận

1

147

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Bình Thuận

1

148

Thông Thị Kim Rành

Bình Thuận

1

149

Lê Thị Vân

Bình Thuận

0

150

Lê Ngọc Sang

Bình Thuận

8

151

Huỳnh Văn Hải Triều

Bình Thuận

1

152

Bá Nữ Như Hẹn

Bình Thuận

1

153

Nguyễn Thị Hương

Bình Thuận

2

154

Hoang Thi Hong

Bình Thuận

2

155

Nguyễn Anh Khoa

Bình Thuận

3

156

Ngô Thị Bích Hồng

Bình Thuận

0

157

Nguyễn Ngọc Thanh

An Giang

3

158

Trần Việt Hùng

Bình Thuận

0

159

Trần Việt Hùng

Bình Thuận

0

160

Trần Việt Hùng

Bình Thuận

1

161

Nguyễn Tân

Bình Thuận

1

162

Điểu Sĩ Thanh

Bình Thuận

1

163

Phạm Ngọc Châu

Bình Thuận

1

164

Ngô Thị Bích Hồng

Bình Thuận

0

165

Duong Minh Cảnh

Bình Thuận

2

166

Trần Hữu Trí

Bình Thuận

17

167

Hồ Văn Điền

Bình Thuận

0

168

Bùi Thị Huệ

Bình Thuận

1

169

Trương Ngọc Ẩn

Bình Thuận

21

170

Tô Phụng

Bình Thuận

1

171

Võ Huỳnh Tuấn Phong

Bình Thuận

1

172

Lê Đăng Hiếu

Bình Thuận

1

173

Ngô Tấn Cường

Bình Thuận

1

174

Nguyễn Thị Tiểu Phụng

Bình Thuận

2

175

Đoàn Văn Pháp

Bình Thuận

3

176

Trương Hoài Phong

Bình Thuận

1

177

Trương Thị Ngọc Oanh

Bình Thuận

1

178

Lê Tân Thành

Bình Thuận

1

179

Bùi Vũ Hùng

Bình Thuận

2

180

Nguyễn Viên

Bình Thuận

5