DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Điểu Sĩ Thanh

Bình Thuận

1

146

Phạm Ngọc Châu

Bình Thuận

1

147

Ngô Thị Bích Hồng

Bình Thuận

0

148

Duong Minh Cảnh

Bình Thuận

2

149

Trần Hữu Trí

Bình Thuận

15

150

Hồ Văn Điền

Bình Thuận

5

151

Bùi Thị Huệ

Bình Thuận

1

152

Trương Ngọc Ẩn

Bình Thuận

21

153

Tô Phụng

Bình Thuận

1

154

Võ Huỳnh Tuấn Phong

Bình Thuận

1

155

Lê Đăng Hiếu

Bình Thuận

1

156

Ngô Tấn Cường

Bình Thuận

1

157

Nguyễn Thị Tiểu Phụng

Bình Thuận

2

158

Đoàn Văn Pháp

Bình Thuận

3

159

Trương Hoài Phong

Bình Thuận

1

160

Trương Thị Ngọc Oanh

Bình Thuận

1

161

Lê Tân Thành

Bình Thuận

1

162

Bùi Vũ Hùng

Bình Thuận

2

163

Nguyễn Viên

Bình Thuận

5

164

Nguyễn Phi Minh Hưng

Bình Thuận

2

165

Kim Thi Ngoc Tuyet

Bình Thuận

0

166

Phú Văn Thích

Bình Thuận

0

167

Trương Thị Minh Kiều

Bình Thuận

1

168

Lê Hữu Thiết ( Hữu Thiết )

Đồng Nai

17

169

Xích Văn Trực

Bình Thuận

5

170

Văn Thị Kim Hưng

Bình Thuận

0

171

Kim Thị Ngọc Tuyết

Bình Thuận

2

172

Luong Thi Nhen

Bình Thuận

1

173

Lư Thị Chánh

Bình Thuận

1

174

Võ Cáp

Bình Thuận

4

175

Võ Thanh Thông

Bình Thuận

6

176

Nguyễn Anh Vũ

Bình Thuận

5

177

Trần Phước Thảo

Bình Thuận

12

178

Võ Thùy Thơ

Bình Thuận

1

179

Nguyễn Anh Quang

Bình Thuận

0

180

Đinh Hữu Cương

Đồng Nai

7