DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Đinh Trần Trung Hiếu

Bình Thuận

1

38

Tô Thành Long

Bình Thuận

3

39

Nguyễn Văn Linh

Bình Thuận

0

40

Nguyễn Bảo Lễ

Bình Thuận

7

41

Lê Quang Liêu

Bình Thuận

3

42

Trần Việt Tùng

Đồng Nai

3

43

Nguyễn Ngọc Cường

Đồng Nai

10

44

Đỗ Huỳnh Thị Quỳnh Anh

Bình Thuận

1

45

Trần Văn Đê

Bình Thuận

2

46

Lê Thuý Trang

Bình Thuận

1

47

Nguyễn Thị Kim Trình

Bình Thuận

2

48

Lê Thuý An

An Giang

1

49

Nguyễn Linh Vũ

Bình Thuận

1

50

Ức Viết Vòng

Bình Thuận

5

51

Trần Ngọc Ta Lo

Bình Thuận

1

52

Nguyễn Nhật Minh

Tiền Giang

12

53

Tạ Viết Chiếp Linh

Bình Thuận

1

54

Bùi Thị Son

Bình Thuận

2

55

Nguyễn Thi Mến

Bình Thuận

7

56

Trịnh Xuân Hùng

Bình Thuận

2

57

Lê Hải Bích Hàn

Bình Thuận

1

58

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Bình Thuận

2

59

Nguyễn Ngôn

Bình Thuận

3

60

Đặng Thanh Phong

Bình Thuận

3

61

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bình Thuận

1

62

Lê Tân Thành

Bình Thuận

0

63

Trương Thị Liễu

An Giang

0

64

Bá Văn Thanh Thúy

Bình Thuận

1

65

Thanh Pháp

Bình Thuận

4

66

Qua Thị Bích Ngọc

Bình Thuận

1

67

Qua Thị Bích Ngọc

Bình Thuận

0

68

Nguyễn Thị Nụ

Bình Thuận

1

69

Lê Thị Trinh

Bình Thuận

1

70

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bình Thuận

1

71

Nguyễn Thị Thu Nhi

Bình Thuận

1

72

Phan Thế Hải

Bình Thuận

1