DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trương Duy Kiệt

Bình Thuận

0

2

Nguyễn Phúc An

Bình Thuận

2

3

Ngô Duy Nhân

Bình Thuận

0

4

Trần Cao Bình

Bình Thuận

4

5

Trần Công Lập

Bình Thuận

0

6

Nguyễn Thái An

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

7

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

22

8

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

15

9

Hồ Đăng Khoa

Bình Thuận

0

10

Phạm Văn Thành

Bình Thuận

23

11

Lâm Thị Thu Hường

Bình Thuận

0

12

Võ Ngọc Quang

Bình Thuận

0

13

Nguyễn Quốc Việt

TP HCM

0

14

Trần Dương Vũ

Đồng Nai

0

15

Lê Duy Tân

Bình Thuận

0

16

Bùi Tấn Vũ

Bình Thuận

4

17

Lê Minh Trí

TP HCM

4

18

Phạm Trần Công Bình

Bình Thuận

0

19

Đặng Văn Quân

Bình Thuận

0

20

Nguyễn Hữu Hiệp

Bình Thuận

7

21

Chu Thiện Sơn

TP HCM

6

22

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

0

23

Nguyễn Thị Xuân Lộc

Bình Thuận

3

24

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

0

25

Võ Thanh Bình

Bình Thuận

4

26

Đặng Quang Minh

Cà Mau

1

27

Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai

30

28

Vu Dinh Son

TP HCM

17

29

Tăng Hoàn Vũ

Bình Thuận

1

30

Trần Thái Châu

Bình Thuận

0

31

Hoàng Anh Hải

Bình Thuận

4

32

Dương Ngọc Hùng

Hà Nội

5

33

Nguyễn Ngọc Hà

Bình Thuận

5

34

Nguyễn Thị Hoài Thư

Bình Thuận

1

35

Hà Huy Chương

Bình Dương

5

36

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

1