Thông báo về cơ cấu giải thưởng

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 289 tác giả, 13 tỉnh/thành và 1021 tác phẩm