Thông báo về cơ cấu giải thưởng

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 216 tác giả, 10 tỉnh/thành và 681 tác phẩm